Skupina IN GROUP, a.s. podniká v sektore stavebníctva

Našou doménou je predaj a výroba stavebnín. História skupiny siaha do roku 1992. 

Podniky skupiny IN GROUP zaznamenali v posledných rokoch významný rast. Sme stabilným partnerom plniacim si svoje záväzky, a to tak voči partnerom, ako aj voči jednotlivým štátnym inštitúciám.
Našou víziou je budovanie stabilných a dlhodobých väzieb s našimi zákazníkmi, poskytovanie kvalitných služieb a aplikovanie nových technických poznatkov.
Sme si vedomí našej zodpovednosti za udržateľný rozvoj, a preto investujeme nemalé prostriedky do vzdelávania a vývoja technológií spracovávajúcich odpad.
V nasledujúcich rokoch sme pripravení potvrdiť tento trend zvyšovaním počtu našich zamestnancov a novými investíciami.

0 +
Zamestnancov
0 +
Realizovaných stavieb
0 +
Predajní
0 m€
Investície za rok 2022
2 +
Skolaodovaných bytov

Prečítajte si najnovšie články na našom blogu

Dokončené projekty v roku 2022

Uplynulý rok 2020 priniesol situáciu, akú svet novej generácie nepoznal. Zmenila životný štýl, zmenila...

Najvýznamnejšie realizácie roka 2022

Uplynulý rok 2020 priniesol situáciu, akú svet novej generácie nepoznal. Zmenila životný štýl, zmenila...

Divízia výroby stavebných hmôt

Veľkoformátová dlažba Granada sa stále viac objavuje vo veľkých projektoch, kde sa stáva súčasťou...

Naša dlažba je už aj v Drážďanoch

Veľkoformátová dlažba Granada sa stále viac objavuje vo veľkých projektoch, kde sa stáva súčasťou...

Spoločnosť STAVMAT STAVEBNINY stavia svoj prvý developerský projekt PRI PARKU

Dva bytové domy projektu PRI PARKU v Senici predstavujú príjemné bývanie v blízkosti centra v tesnej...

Slovenské stavebníctvo a celosvetová pandémia

Uplynulý rok 2020 priniesol situáciu, akú svet novej generácie nepoznal. Zmenila životný štýl, zmenila...

Napíšte nám